Redakcja

DiscoPortal.pl
redakcjadiscoportal@gmail.com

Redakcja
Aron Jędrzejczyk
Jakub Barabasz
Marek Chojnowski
Monika Kurowska
Paweł Pieniążek

Fotoreporterzy
Paweł Pietrzak